opc_loader

Decowoon de webwinkel voor leuke en originele woonaccessoires.

 DecoWoon WebWinkel

 

Herroepingformulier/Retourformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan :               Fabian Webshop

                       Harpoenier 56

                       1121 MP Landsmeer

           Tel: +31 6 8134 3697

           Klantenservice@www.decowoon.nl

 

 

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop

van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

-       Ordernummer(s)

 

 

 

 

-       Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

 

 

-       Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

-       Adres consument(en)

 

 

 

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is